Wstecz
Poradnik zakupowy Magazyn

Znak jakości RAL

Znak jakości RAL oznacza, że spełnienie wymogów jakościowych zostało sprawdzone i potwierdzone przez neutralną placówkę. Znak jakości RAL-RG-614 jest przyznawany zbadanym produktom techniki magazynowej oraz wyposażenia zakładowego. Poszczególne produkty muszą spełnić wysokie wymagania jakościowe. Dzięki temu znakowi klient ma pewność, że dostarczony produkt faktycznie wykazuje wymienione przez producenta właściwości.

Produkty oznaczone znakiem jakości RAL muszą spełniać następujące 9 wymagań w zakresie jakości:

  • Stabilność i nośność została zbadana przez akredytowanego inżyniera-statyka. Obliczenia statyczne zostały zarchiwizowane.
  • Stabilność i nośność oraz odpowiednia sztywność wzdłuż i w głąb została zbadana i potwierdzona przy pełnej eksploatacji.
  • Producent do wytwarzania tych produktów używa wyłącznie znormalizowanych materiałów.
  • Producent posiada wykwalifikowany personel do konstrukcji, produkcji i montażu produktów.
  • Przeprowadzone przez producenta próby zakładowe zostały urzędowo potwierdzone przez Państwowy Urząd Badań Materiałowych.
  • Kontrole własne producenta dokumentowane protokołami gwarantują zachowanie jednolitej jakości produktów.
  • Producent pozwala na wykonywanie co najmniej dwa razy do roku niezgłoszonych kontroli jakości i bezpieczeństwa przez Państwowy Urząd Badań Materiałowych.
  • Producent przekazuje użytkownikowi potwierdzone statycznie instrukcje obsługi i montażu.
  • Wyroby producenta zawsze posiadają tabliczki znamionowe, na których podane są maksymalne obciążenia przęsła i półki.
Najpopularniejsze kategorie z niniejszego przewodnika