Wstecz
Poradnik zakupowy Fabryka

Wagi platformowe z możliwością legalizacji

Informacja dotycząca legalizacji wag

Legalizacja

Legalizacja wagi to narzucone przez ustawodawcę badanie urządzenia pomiarowego uwzględniające wszystkie przepisy prawne związane z legalizacją, w szczególności okresy ważności legalizacji i granice błędów dopuszczalnych przy legalizacji. Ustawa o miarach i legalizacji służy ogólnej ochronie konsumenta i obowiązuje głównie w „handlu“ oraz w medycynie.

Legalizacja pierwotna

Wagi wymagające legalizacji muszą przed pierwszym uruchomieniem przejść pierwszą legalizację (procedurę oceny zgodności). Do przeprowadzenia legalizacji wymagamy w pełni przygotowanego miejsca do ustawienia wagi. Późniejsze przeprowadzenie legalizacji pierwotnej nie będzie możliwe.

Legalizacja ponowna

Wagi zalegalizowane należy po upłynięciu okresu ważności legalizacji poddać legalizacji ponownej. Okresy ważności legalizacji wag < 3000 kg wynoszą z reguły 2 lata (klasa legalizacji I, II, III).

Zgodnie z dyrektywą WE 2009/23 EC wszystkie wagi podlegają urzędowej legalizacji, jeśli są stosowane w następujących obszarach:

  • w handlu (gdy cena produktu jest ustalana na podstawie ważenia)
  • przy produkcji lekarstw (na przykład w aptekach) oraz przy analizach w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych
  • przy produkcji gotowych opakowań
  • do celów urzędowych (ustalanie wysokości opłat, cła, kary w przypadku rzeczoznawców oraz ekspertyz dla sądów)


Po pomyślnej legalizacji waga jest opatrywana pieczęcią legalizacyjną. W ten sposób jest potwierdzana zgodność w ramach dopuszczalnych tolerancji legalizacji.

Najpopularniejsze kategorie z niniejszego przewodnika