Wstecz
Poradnik zakupowy Środowisko

Informacje na temat wyciągów laboratoryjnych

W licznych laboratoriach wyciągi są najważniejszymi elementami wyposażenia. Muszą one być skonstruowane w taki sposób, aby szkodliwe stężenia substancji niebezpiecznych nie dostawały się do pomieszczenia, lecz były w sposób efektywny odsysane. Wyciągi są dostępne w wielu wersjach i wariantach, w zależności od zastosowania, odpływu roboczego oraz stosownie koncepcji wentylacji laboratorium. Wszystkie typy wyciągów zostały poddane badaniom na naszej własnej linii do badań wentylacyjnych i spełniają wymagania normy EN 14175. Składają się one z górnej części z owiewkami, mocowań statywu, szkieletu stołu, płyty ceramicznej z miską spustową oraz szafek dolnych z drzwiczkami skrzydłowymi.

Opcjonalnie laboratoryjne wyciągi stołowe mogą zostać wyposażone w górne przeszklenie panelu frontowego, co pozwala na lepszy wgląd do wysokich konstrukcji badawczych. Dodatkowo można wybrać elementy do wychwytywania mediów i gniazda wtykowe z uziemieniem. Oprócz wymienionych tu wyciągów dostępnych jest wiele innych typów wyciągów, np. wyciągi głębokie, dolotowe, strumienia pomocniczego, filtrujące, odprowadzanego dymu, radionuklidu itp.

Informacje na temat wyciągów laboratoryjnych ha&

Wymagania względem wyciągów laboratoryjnych

Wyciągi muszą być skonstruowane w taki sposób, aby

  • ich konstrukcja i prowadzenie powietrza w trakcie eksploatacji wykluczała przedostanie się gazów, oparów i pyłów w niebezpiecznych stężeniach lub ilościach z wnętrza wyciągu do pomieszczenia laboratorium
  • we wnętrzu wyciągu nie mogły się tworzyć niebezpieczne wybuchowe atmosfery
  • personel laboratorium był chroniony przed rozpryskującymi się, niebezpiecznymi substancjami lub odpryskami szkła przez zamkniętą zasuwę frontową.

Wyciągi konstruuje się wg wymogów EN 14175. Norma ta składa się z następujących części:

  • Część 1: Pojęcia
  • Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania
  • Część 3: Metody badania typu
  • Część 4: Metody badań na stanowisku pracy
  • Część 5: Zalecenia dotyczące instalacji i konserwacji
  • Część 6: Wyciągi laboratoryjne o zmiennej objętości powietrza

Częste pytania dotyczące normy EN 14175:

Szczegółowe ilustracje naszych wyciągów laboratoryjnych:

Informacje na temat wyciągów laboratoryjnych ha&

Widok wyciągu od wewnątrz

Informacje na temat wyciągów laboratoryjnych ha&

Szczegół wyciągu

Informacje na temat wyciągów laboratoryjnych ha&

Szczegół wyciągu

Proszę złożyć zapytanie, chętnie pomożemy!

Najpopularniejsze kategorie z niniejszego przewodnika