Wstecz
Poradnik zakupowy Środowisko

Czym jest pomieszczenie czyste?

W ramach tego asortymentu oferujemy Państwu szereg produktów do pomieszczeń czystych, które pomogą zachować indywidualne, obowiązujące w miejscu zastosowania wytyczne. Należą do nich np. regały, wózki transportowe i na urządzenia, stoły, szafy, wyposażenie garderoby, pojemniki na odpady, krzesła do pracy.

Poradnik planowania pomieszczeń czystych wt$

Na wielu obszarach produkcji konieczne jest w dzisiejszych czasach monitorowanie stężenia cząstek w powietrzu i sterowania nim. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia muszą być skutecznie eliminowane. Przykładem jest tutaj wytwarzanie półprzewodników, wyposażenia medycznego lub przemysł farmaceutyczny.

W następstwie zwykłego ruchu ręki człowiek powoduje wzbicie się w powietrze 10 mln. cząstek na minutę. Zadaniem technologii pomieszczeń czystych jest skuteczne zapobieganie zagrożeniom dla procedury roboczej, stwarzanym przez człowieka i stanowisko pracy.

W miarę możliwości każdy produkt zawiera rekomendację dotyczącą stosowania w określonej klasie pomieszczeń czystych. Przy wyborze produktu i jego właściwości decydujące są "warunki ramowe" panujące w Państwa pomieszczeniu czystym (np. występujące tam cząstki, stosowane media itp.), jak również własne wytyczne w miejscu zastosowania. Służymy pomocą przy doborze odpowiedniej wersji produktu do Państwa zastosowania.

W pomieszczeniu czystym tworzy się zdefiniowany obszar, w których praca odbywa się w warunkach niejako "czystych". Warunki te są potrzebne w coraz większej ilości miejsc: w medycynie, laboratoriach badawczych, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym i przy produkcji półprzewodników.

Zanieczyszczenie środowiska roboczego kurzem i cząstkami obniżyłoby jakość produktów lub całkowicie uniemożliwiło jej osiągnięcie. W celu uzyskania "czystego" stanowiska pracy nie wystarczy doprowadzenie świeżego powietrza do pomieszczenia. Należy również nie dopuścić do odkładania się powstających skażeń w pomieszczeniu. Niemal żadne pomieszczenie czyste nie jest podobne do drugiego, ponieważ miejscowe uwarunkowania, przebieg procedury, wymagana klasa pomieszczenia czystego oraz oczywiście koszty inwestycji i użytkowania składają się na indywidualność rozwiązania.

Poradnik planowania pomieszczeń czystych wt$

Zadanie techniki do pomieszczeń czystych

Technika pomieszczeń czystych chroni produkty, procesy oraz pracujących w nich ludzi przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń. Właściwym zadaniem techniki do pomieszczeń czystych jest zagwarantowanie określonej z góry czystości powietrza w pomieszczeniu roboczym: składają się na nią substancje obce zawarte w powietrzu w formie cząstek. Ma to zapobiec negatywnemu wpływowi tych substancji na procedury i ludzi!

Wynikają z tego następujące zadania:

 • Utrzymywanie cząstek znajdujących się w otaczającym powietrzu z dala od obszaru roboczego
 • Filtrowanie powietrzu i prowadzenie strumienia powietrza
 • Stopniowanie pod- i nadciśnienia pomiędzy pomieszczeniami i rodzajami pomieszczeń
 • Zachowanie określonego stanu powietrza takiego, jak temperatura powietrza i jego wilgotność
 • Doprowadzanie mediów o najwyższej klasie czystości na potrzeby procesu
 • Technika produkcyjna i prowadzenie procesu kompatybilne z pomieszczeniami sterylnymi
 • Odpowiedni sposób zachowania personelu i konieczne w tym celu szkolenia oraz motywacja
 • Utrzymywanie na stałym poziomie czystości powierzchni produktów, powierzchni roboczych oraz opakowań
 • Odprowadzanie i utylizacja technologicznego powietrza odlotowego


Ochrona produktu:

 • Ochrona substancji czynnych przed wzajemną kontaminacją przez inne, wytworzone w tym samym zakładzie substancje aktywne
 • Ochrona produktów pośrednich oraz końcowych produkcji leków przed zanieczyszczeniem przez mikroorganizmy i produkty ich metabolizmu (pirogeny)
 • Ochrona procedur roboczych biotechnologii przed kontaminacją przed mikroorganizmami niebiorącymi udziału w procesie
 • Zagwarantowanie sterylności postaci parenteralnych preparatów


Ochrona osób:

 • Ochrona pracowników przed ryzykami związanymi z procesem
 • Ochrona przed kontaktem z bardzo aktywnymi substancjami czynnymi
 • Ochrona przed niebezpiecznymi substancjami znajdującymi się w otoczeniu roboczym


Technika do pomieszczeń czystych jest więc ze względu na tak szeroką paletę zadań do wypełnienia kluczowym członem przy produkcji leków, artykułów spożywczych, półprzewodników itp.

Nasze hity produktowe z niniejszego przewodnika
Istotne
Liczba artykułów: 75
Najpopularniejsze kategorie z niniejszego przewodnika