Wstecz
Poradnik zakupowy Fabryka

8 pytań dotyczących pierwszej pomocy w miejscu pracy

Wskazówka: zamieszczone poniżej dodatkowe informacje dotyczące pierwszej pomocy opierają się na ogólnych zasadach BHP. Prosimy przestrzegać przepisów i uzgodnień obowiązujących w Państwa kraju. Więcej informacji można uzyskać we właściwych urzędach.

Mimo wszelkich starań podejmowanych w celu zapobiegania wypadkom nietrudno o sytuacje, w których pracownik w trakcie wykonywania pracy doznaje obrażeń i potrzebuje pierwszej pomocy. Co dokładnie kryje się jednak pod pojęciem „pierwsza pomoc“? I jakie podstawowe wyposażenie musi być dostępne w przedsiębiorstwie, aby móc udzielić takiej pomocy?


W tym artykule pragniemy pokazać, na co należy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o kwestię pierwszej pomocy, oraz jakie produkty są niezbędne w firmie, by pomoc taka była możliwa.

Informator pierwszej pomocy wt$

Jakie są obowiązujące przepisy?

Przepisy BHP definiują wymogi odnośnie do niezbędnego w firmie wyposażenia do pierwszej pomocy.


Zasadniczo zgodnie z przepisami BHP pracodawca zobowiązany jest zapewnić środki konieczne do zapobiegania wypadkom przy pracy, a także skuteczną pierwszą pomoc. Organizacja pierwszej pomocy w firmie leży w gestii przedsiębiorcy. Musi on zatem stworzyć warunki, które w razie sytuacji awaryjnej umożliwią udzielenie pierwszej pomocy.

Co to dokładnie oznacza dla pracodawcy? Do zorganizowania pierwszej pomocy w firmie niezbędne są materiały do pierwszej pomocy, ratunkowe środki transportowe, punkty udzielania pierwszej pomocy i ewentualnie sprzęt ratowniczy. Ponadto personel, jak np. ratownik przedmedyczny lub sanitariusz, musi być przeszkolony i dysponować wiedzą fachową z zakresu pierwszej pomocy. Poniżej prezentujemy więcej informacji na ten temat.

Na co należy zwracać uwagę w przypadku artykułów do pierwszej pomocy?

Informator pierwszej pomocy ler

Wśród artykułów do pierwszej pomocy znajdują się apteczki podręczne, szafki na środki opatrunkowe i apteczki pierwszej pomocy. To, który z tych wariantów będzie odpowiedni w danym przedsiębiorstwie, zależy od panujących w nim warunków. Apteczkę podręczną można szybko schować do szafy, natomiast szafka na środki opatrunkowe musi być przymocowana na stałe do ściany. Apteczka pierwszej pomocy jest pod tym względem uniwersalna: dzięki uchwytom można ją wygodnie transportować, a dzięki materiałowi mocującemu zamontować na ścianie.

Materiały do pierwszej pomocy muszą być zawsze pod ręką, w łatwo dostępnym miejscu. Należy je także chronić przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi oraz zapewnić ich wystarczającą ilość. Należy również przeprowadzać regularne kontrole kompletności i terminów przydatności.

Zgodnie z przepisami BHP każdy przypadek udzielenia pomocy należy udokumentować w książce pierwszej pomocy i przechowywać przez pięć lat. Dokumentacja ta stanowi ważną podstawę planowania i organizacji pierwszej pomocy. Można dzięki niej przeanalizować szczególnie niebezpieczne sytuacje i związane z nimi urazy, a także przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności. W razie wypadku przy pracy książka pierwszej pomocy służy jako dowód na poparcie roszczeń odszkodowawczych kierowanych do ubezpieczyciela.

Jaka ilość artykułów do pierwszej pomocy jest niezbędna?

Rodzaj oraz ilość materiałów, które muszą się znaleźć w apteczkach podręcznych, szafkach na środki opatrunkowe lub apteczkach pierwszej pomocy regulują poszczególne normy DIN. Zgodnie z DIN 13157 mała apteczka podręczna zawiera 65 elementów, w tym różne bandaże, kompresy, chusty trójkątne, nożyczki, plaster opatrunkowy, jednorazowe rękawiczki i koc ratunkowy. Duża apteczka podręczna zawiera według DIN 13169 127 elementów. Co istotne: oba rodzaje apteczek podręcznych nie różnią się rodzajem materiałów, ale ich ilością.

W zależności od wielkości firmy oraz możliwych zagrożeń niezbędna jest różna liczba apteczek podręcznych:

Przedsiębiorstwa administracyjne i handlowe

1 do 50 zatrudnionych: 1 mała apteczka podręczna

51 do 300 zatrudnionych: 1 duża apteczka podręczna

na każde dodatkowe 300 osób zatrudnionych: 1 duża apteczka podręczna

Przedsiębiorstwa produkcyjne i przetwórcze

1 do 20 zatrudnionych: 1 mała apteczka podręczna

21 do 100 zatrudnionych: 1 duża apteczka podręczna

na każde dodatkowe 100 osób zatrudnionych: 1 duża apteczka podręczna

Budowy

1 do 10 zatrudnionych: 1 mała apteczka podręczna

11 do 50 zatrudnionych: 1 duża apteczka podręczna

na każde dodatkowe 50 osób zatrudnionych: 1 duża apteczka podręczna

Duża apteczka podręczna wg DIN 13169 może być także zastąpiona dwoma małymi apteczkami wg DIN 13157.

Czy istnieją przepisy dotyczące terminów przydatności materiałów do pierwszej pomocy?

Materiały znajdujące się w apteczkach podręcznych, szafkach na środki opatrunkowe lub apteczkach pierwszej pomocy mają różne terminy przydatności. Materiały w sterylnych opakowaniach (np. kompresy lub bandaże) mają datę minimalnej trwałości. W zależności od producenta może to być nawet 20 lat. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych po upływie terminu ważności materiał opatrunkowy nie może być już używany. Powodem stosowania tak surowego przepisu jest to, że np. bandaże tracą swoją sterylność, a plaster – przyczepność. Materiały, które nie znajdują się w sterylnych opakowaniach (np. chusty trójkątne lub koce ratunkowe), nie mają daty trwałości i należy je uzupełniać dopiero po zużyciu ich zasobów.

Informator pierwszej pomocy wt$

Jak wygląda sytuacja związana z pierwszą pomocą w specjalnych grupach zawodowych?

W zależności od grupy zawodowej ryzyko wypadków jest różne. W biurze może łatwo dojść do zacięcia się nożyczkami lub nożem, przez co konieczne jest zastosowanie plastra. Z kolei w branży przemysłowej, gdzie w pracy wykorzystuje się ciężki sprzęt, obrażenia są często znacznie poważniejsze – mimo zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa wciąż zdarzają się zmiażdżenia, poważne rany cięte lub poparzenia chemiczne.

Aby poradzić sobie z tymi różnymi obrażeniami, opracowano specjalną apteczkę pierwszej pomocy dla grup zawodowych w takich obszarach jak budowa maszyn, obróbka metali, administracja i warsztat. Zawiera ona podstawowe wyposażenie zgodne z normą DIN 13157, a także zależne od wykonywanego zawodu wyposażenie dodatkowe, takie jak płyn do płukania oczu, maska oddechowa, spray chłodzący lub torebka replantacyjna. Na zapytanie możemy również zaoferować apteczki pierwszej pomocy dla innych grup zawodowych. Zachęcamy zatem do kontaktu z nami.

Na co należy zwracać uwagę podczas transportu rannych?

Zgodnie z zasadami BHP osoba ranna w wypadku w firmie musi być przetransportowania w fachowy i bezpieczny sposób do miejsca, gdzie otrzyma dalszą pomoc medyczną. Służą do tego tak zwane ratunkowe środki transportowe, do których należą także klasyczne nosze. W firmach, które mają rozległe budynki, nosze muszą być rozmieszczone w kilku łatwo dostępnych miejscach.

Sytuacja wygląda nieco inaczej w branżach, w których praca jest wykonywana w specjalnych warunkach, np. w górnictwie lub w ratownictwie wysokościowym. Z uwagi na warunki przestrzenne nie można tu stosować tradycyjnych noszy. Zalecane są zatem nosze podbierakowe, nosze koszowe lub inne środki transportu.

Czy w każdej firmie należy zapewnić punkt udzielania pierwszej pomocy?

W zależności od wielkości firmy lub zagrożeń w firmie zgodnie z przepisami BHP w przedsiębiorstwie należy urządzić punkt udzielania pierwszej pomocy. Tego rodzaju pomieszczenie powinno przede wszystkim zwiększać skuteczność pierwszej pomocy, zapewniając poszkodowanemu i ratownikowi izolację od czynników zakłócających proces udzielania pomocy. Jak wynika z rozporządzenia w sprawie stanowisk pracy, wytycznych dotyczących stanowisk pracy i wymogów ustawy o ochronie kobiet w ciąży, w punkcie udzielania pierwszej pomocy należy ustawić odpowiednie leżanki.

Ponadto wyposażenie do pierwszej pomocy musi być oznakowane, tak aby w nagłych wypadkach można je było szybko znaleźć. Informacje o wytycznych dotyczących takiego oznakowania dostępne są w naszym poradniku na temat odległości widzenia.

Jakie inne przybory mogą być przydatne w udzielaniu pierwszej pomocy?

Niektóre wypadki, takie jak pożar lub poparzenie chemiczne wymagają zastosowania dodatkowego sprzętu ratowniczego. Mowa tu m.in. o natryskach do ciała, butelkach do płukania oczu, płachtach ratowniczych lub sprzęcie do cięcia. Kategoria ta obejmuje również gaśnice.

W naszym poradniku dotyczącym butelek do płukania oczu uzyskają Państwo więcej informacji na temat właściwego używania tych butelek w ramach pierwszej pomocy.

Najpopularniejsze kategorie z niniejszego przewodnika