Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2:

Pomieszczenia sanitarne

W toaletach i umywalniach firmowych najistotniejsza jest zawsze idealna higiena – nawet jeśli nie występuje zwiększone zagrożenie w związku z pandemią koronawirusa. A ponieważ ludzie mają coraz większą świadomość znaczenia higieny, zapewnienie w obecnej sytuacji najwyższych standardów higieny w pomieszczeniach sanitarnych staje się jeszcze ważniejszym zadaniem.


Aby Państwa pracownicy czuli się komfortowo i nie obawiali się zakażenia, konieczne jest wprowadzenie w pomieszczeniach sanitarnych Państwa firmy niezbędnych środków. Poniżej podsumowaliśmy je dla Państwa.

Jakie zalecenia higieniczne mają zastosowanie do pomieszczeń sanitarnych?

Standard operacyjny, w którym opisuje się niezbędne dodatkowe środki mające na celu ochronę pracowników przed koronawirusem, powinien zapewnić pracownikom i klientom niezbędne bezpieczeństwo umożliwiające wznowienie pracy; mowa tu m.in. o dodatkowych środkach higieny i o zachowaniu wobec patogenów większej ostrożności w firmowych toaletach i umywalniach:

Umożliwianie dokładnej higieny

Informowanie o prawidłowym sposobie mycia rąk

 • Ręce trzeba myć regularnie i odpowiednio długo (co najmniej 20 sekund) wodą z mydłem
 • Należy poinformować pracowników w osobnej instrukcji na temat prawidłowej procedury
 • W każdej umywalni należy umieścić tablicę informacyjną dotyczącą właściwego sposobu mycia rąk

Ograniczenie dotykania przedmiotów rękoma

 • Bezdotykowe dozowniki mydła, aktywowane czujnikami krany z wodą i dozowniki ręczników papierowych to optymalne rozwiązania zwłaszcza w obecnej sytuacji!
 • Należy również poradzić pracownikom, aby w miarę możliwości otwierali drzwi lub obsługiwali krany łokciem

Regularne czyszczenie pomieszczeń sanitarnych

 • W obecnej sytuacji wszystkie toalety i umywalnie należy czyścić częściej niż w zazwyczaj
 • Nie jest jednak konieczne zwiększenie dozowania stosowanych środków czyszczących
 • W zależności od liczby użytkowników całe pomieszczenie sanitarne należy profesjonalnie czyścić i dezynfekować dwa do trzech razy dziennie
 • Należy przy tym pamiętać: lepiej wycierać niż spryskiwać! Zapobiega to wdychaniu rozpylanego aerozolu i uszkodzeniom dróg oddechowych

Podane informacje mają charakter orientacyjny, a szczegółowe wytyczne dostępne są w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.

3 wskazówki dotyczące wdrażania aktualnych standardów higieny w toaletach i umywalniach

Pomieszczenia sanitarne a SARS-CoV-2 wt$

Ochrona przed infekcjami - wspólny wysiłek

Należy zapewnić dozowniki środków dezynfekujących i poprosić pracowników, by przed wizytą w toalecie i po skorzystaniu z toalety samodzielnie zdezynfekowali wszystkie dotykane powierzchnie (np. deskę klozetową). Zapewnia to podwójne bezpieczeństwo i lepszą higienę.

Pomieszczenia sanitarne a SARS-CoV-2 wt$

Ochrona przed infekcjami - wspólny wysiłek

Należy zapewnić dozowniki środków dezynfekujących i poprosić pracowników, by przed wizytą w toalecie i po skorzystaniu z toalety samodzielnie zdezynfekowali wszystkie dotykane powierzchnie (np. deskę klozetową). Zapewnia to podwójne bezpieczeństwo i lepszą higienę.

Pomieszczenia sanitarne a SARS-CoV-2 wt$

Plany sprzątania zapewniają bezpieczeństwo

Należy w większym stopniu wykorzystać plany sprzątania, aby móc odnotować, jak często toalety były profesjonalnie czyszczone. Zapewnia to lepszą kontrolę nad regularnym sprzątaniem i większe bezpieczeństwo w firmie.

Pomieszczenia sanitarne a SARS-CoV-2 wt$

Dezynfekcja: obciążenia dla skóry?

Częste dezynfekowanie i mycie rąk może wysuszyć skórę. Warto zatem zapewnić bezzapachowy balsam do pielęgnacji rąk! Zapobiega on podrażnieniom skóry i chroni skórę pracowników i klientów.

Produkty

Pomieszczenia sanitarne a SARS-CoV-2 wt$

Ściereczki z mikrowłókien Rubbermaid HYGEN™

Pomieszczenia sanitarne a SARS-CoV-2 wt$

DURABLE – Samoprzylepna ramka informacyjna DURAFRAME®

Pomieszczenia sanitarne a SARS-CoV-2 wt$

Dozownik uniwersalny do mydła, z dźwignią ze stali szlachetnej

Pomieszczenia sanitarne a SARS-CoV-2 wt$

Znak nakazu, nakaz mycia rąk, 10 szt.

Checklista: toalety i umywalnie

Przygotowanie

 • Ułożenie i wywieszenie planów sprzątania
 • Zapewnienie wystarczającej ilości artykułów higienicznych (papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych i środków dezynfekujących)

Przygotowanie

 • Ułożenie i wywieszenie planów sprzątania
 • Zapewnienie wystarczającej ilości artykułów higienicznych (papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych i środków dezynfekujących)

Komunikacja

 • Informowanie pracowników o tym, jak prawidłowo myć ręce
 • Zawieszenie tablicy informacyjnej dotyczącej właściwego sposobu mycia rąk
 • Otwieranie drzwi i obsługa kranów łokciem
 • Stosowanie bezdotykowych dozowników mydła i papieru

Regularne działania

 • Całe pomieszczenie: czyszczenie i dezynfekcja dwa do trzech razy dziennie
 • Regularne sprawdzanie dostępności i uzupełnianie artykułów higienicznych

Skontaktuj się z nami

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem +48 22 623 03 42 lub wiadomość e-mail na adres kaiserkraft@kaiserkraft.pl.