Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2: Warsztaty i produkcja

Świat stoi w miejscu, produkcja nadal trwa. Ponieważ jest to dziedzina o strategicznym znaczeniu, również dla produkcji przewidziano pewne ułatwienia dotyczące wykonywania pracy. Na papierze wygląda to całkiem dobrze, jednak dla Państwa i Państwa pracowników oznacza to pracę w trudniejszych warunkach. Sytuacja w zakresie zamówień nie jest stabilna, niekiedy wymagane są nadgodziny, a pracownicy fabryk i zakładów produkcyjnych nie mogą pracować w trybie zdalnym.


Dzięki poniższym wskazówkom będą Państwo lepiej przygotowani, by sprostać szczególnym wyzwaniom związanym z pracą na produkcji. Tutaj dowiedzą się Państwo, jak najlepiej chronić swoich pracowników, zagwarantować bezpieczny przebieg pracy i stosować się do nowych przepisów.

Jakie zalecenia odnoszą się do produkcji?

W celu opanowania epidemii SARS-CoV-2 pracodawcy są odpowiedzialni za wyjaśnianie, wprowadzanie i monitorowanie skuteczności działań oraz powinni podejmować konkretne środki zaradcze. W dalszej części wyjaśniamy, co muszą Państwo wiedzieć i jakich zasad należy przestrzegać:


Przygotowanie stanowisk pracy

 • Zagwarantowanie chroniącego przed infekcjami odgrodzenia stanowisk pracy (co najmniej 1,5 metra odstępu) za pomocą taśmy odgradzającej lub taśmy klejącej. Jeszcze bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie szyba chroniąca przed infekcjami
 • Oznaczenie bezpiecznych odległości 1,5 m również w całym zakładzie produkcyjnym, np. za pomocą taśmy klejącej lub łańcuchów odgradzających
 • Zapewnienie artykułów higienicznych w pomieszczeniach sanitarnych, w szczególności środków dezynfekujących, mydeł w płynie i dozowników ręczników
 • Zapewnienie dodatkowych przyborów do higieny rąk i dezynfekcji bezpośrednio przy stanowisku pracy i przy maszynach, wraz z ręcznikami papierowymi i workami na odpady
 • Zapewnienie osłony ust i nosa w sytuacjach, gdy nie można bezpiecznie utrzymać minimalnej odległościPrzygotowanie pracowników

 • Informowanie pracowników o ryzyku infekcji i sposobach utrzymywania higieny (np. o regularnym myciu rąk)
 • Konieczność utrzymywania bezpiecznej odległości, również podczas rozmów i na terenie całego zakładu
 • Unikanie spędzania przerw i posiłków w grupie
 • Ustalenie alternatywnego powitania bez kontaktu fizycznego (bez uścisku dłoni) 
 • Kichanie i kasłanie w zgięcie łokcia po odwróceniu się od innych Zasady dotyczące przebiegu pracy

 • Dokładne, regularne czyszczenie i dezynfekcja obszaru roboczego, w szczególności uchwytów i kierownic urządzeń i sprzętu roboczego 
 • W pomieszczeniach zamkniętych istotne jest regularne wietrzenie. Według zaleceń cztery razy dziennie, każdorazowo przez pięć do dziesięciu minut
 • Państwo i Państwa pracownicy mają obowiązek noszenia osłony ust i nosa w sytuacji, gdy nie można bezpiecznie utrzymać minimalnej odległości
 • Utrzymywanie narzędzi i sprzętu roboczego w czystości, udostępnianie ich innym tylko w nagłych wypadkach
 • Niewymienianie się odzieżą roboczą ze współpracownikami i jej regularne czyszczenie
 • Używanie profesjonalnych rękawic ochronnych
 • W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika: poinformowanie o tym właściwych służb sanitarnycPodane informacje mają charakter orientacyjny, a szczegółowe wytyczne dostępne są w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.

3 wskazówki dotyczące wdrażania środków bezpieczeństwa pracy w związku z SARS-CoV-2

Hełm ochronny

Sprzęt roboczy - w miarę możliwości tylko do użytku osobistego

W zwykłych realiach życia zawodowego dzielenie się narzędziami, sprzętem roboczym, a nawet stanowiskami pracy nie stanowi żadnego problemu. W czasie pandemii SARS-CoV-2 należy tego unikać! Mimo że maszyny często muszą być użytkowane przez wiele osób, można jednak zapewnić każdemu pracownikowi narzędzia, odzież i wyposażenie ochronne wyłącznie do użytku osobistego.

Warsztat

Praca zgodnie z zasadą podwójnego zabezpieczenia

W warsztacie często dużo się dzieje. Jeśli taśma klejąca zostanie w pośpiechu przeoczona, o obowiązujących zasadach przypomni tablica informacyjna. Jeśli pracownik zapomni o maseczce ochronnej, będzie go chronić ścianka higieniczna. W końcu ostrożności nigdy za wiele!

Pracownicy w warsztacie

Jasne instrukcje zwiększają bezpieczeństwo

Standardy bezpieczeństwa i higieny pracy przewidują również konieczność minimalizacji obciążenia psychicznego. Niepewność związana z kryzysem wywołanym przez koronawirusa rodzi duże obawy. Do tego dochodzi jeszcze izolacja i duża intensywność pracy na produkcji. Jasne zasady pomagają radzić sobie z nową sytuacją, ale pracownikom warto zaoferować również możliwość rozmowy.

Lista kontrolna do pobrania

Lista kontrolna dla warsztatów i produkcji

Przygotowanie miejsca produkcji

 • Minimalna odległość między stanowiskami pracy wynosząca 1,5 metra (taśma odgradzająca, ścianka chroniąca przed wirusami)
 • Artykuły higieniczne w pomieszczeniach sanitarnych (środki dezynfekujące, mydło w płynie, dozowniki ręczników)
 • Dodatkowe środki higieniczne przy stanowisku pracy i przy maszynach
 • Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice ochronne)
 • Oznaczenie bezpiecznych odległości w całym zakładzie (taśma klejąca, łańcuchy odgradzające)

Informowanie i komunikacja

 • Informowanie pracowników o ryzyku infekcji i sposobach utrzymywania higieny
 • Zakaz uścisku dłoni! Powitanie wyłącznie bez kontaktu fizycznego
 • Konieczność utrzymania bezpiecznej odległości, również podczas rozmów i na terenie całego zakładu
 • Unikanie spędzania przerw i posiłków w grupie

Zasady bezpiecznego dnia pracy w czasach SARS-CoV-2

 • Dokładne, regularne czyszczenie i dezynfekcja zakładu produkcyjnego 
 • Cztery razy dziennie: wietrzenie
 • W razie wątpliwości noszenie osłony ust i nosa
 • Korzystanie z danego kompletu odzieży roboczej wyłącznie przez jedną osobę i dokładne czyszczenie tej odzieży
 • Ustalenie przerw w różnym czasie i tworzenie małych, stałych zespołów obecnych na danej zmianie i korzystających z jednej maszyny lub jednych narzędzi
 • W przypadku podejrzenia zakażenia: odesłanie pracownika do domu i poinformowanie właściwych służb sanitarnych

Skontaktuj się z nami!

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem +48 22 623 03 42 lub wiadomość mailową na adres kaiserkraft@kaiserkraft.pl.